Pensioen Pro Awards 2019

Welk fonds wordt het beste pensioenfonds van het jaar 2019?

Categorieën

GOUDEN AWARDS:
 
 • Beste pensioenfonds van het jaar (Publieksprijs)
 • Uitzonderlijke bijdrage aan de sector
 
ZILVEREN AWARDS:
 
 • Beste pensioenfonds > €5mrd
 • Beste pensioenfonds < €5mrd
 
BRONZEN AWARDS:
 
 • Responsible Investment/ESG Award
 • Innovatieprijs
 • Communicatie Award
 • Vermogensbeheerprijs
 • Langetermijnbelegger van het jaar

Mede mogelijk gemaakt door:

Gouden Awards
Zilveren Awards
Bronzen Awards
Sponsor Awards

Methodologie

1.
 
 
2.
 
3.
 
4.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
Om te nomineren: Stuur vóór 16 mei 2019 een e-mail met een onderbouwing van maximaal 500 woorden naar redactiebureau@ipe.com onder vermelding van Pensioen Pro Awards. Desgewenst mag maximaal 1 pagina aan ondersteunend materiaal mee worden gestuurd.
 
Kandidaten kunnen deelnemen in één of meerdere categorieën.
 
Kandidaten kunnen meedoen met één of meerdere inzendingen.
 
Alleen nieuwe inzendingen worden geaccepteerd. U kunt dus niet meedoen met een inzending van (een) vorig jaar.
 
De categorie ‘uitzonderlijke bijdrage aan de sector’ staat uitsluitend open voor personen.
 
De shortlist voor de publieksprijs wordt gekozen uit alle inzendingen behalve de categorie ‘uitzonderlijke bijdrage’
 
Nominaties van pensioenfondsen worden geanonimiseerd.
 
Alle andere categorieën zijn uitsluitend beschikbaar voor instellingen (dus niet voor personen).
De identiteit van de nominerende partij wordt niet bekendgemaakt.

Veelgestelde vragen

Wie komen er in aanmerking voor een prijs?
 
Pensioenfondsen en vergelijkbare institutionele beleggers en/of tweedepijlerpensioeninstellingen komen in aanmerking voor een Award. Zij kunnen zichzelf kandidaat stellen of door anderen worden genomineerd. Nominaties worden vertrouwelijk behandeld. Nominaties kunnen worden gericht aan: redactiebureau@ipe.com onder vermelding van Pensioen Pro Awards.
 
Wie kunnen er kandidaten voordragen?

Iedereen die betrokken is bij de pensioensector, inclusief pensioenfondsen, uitvoerders, consultants, vermogensbeheerders en deelnemers(organisaties) wordt uitgenodigd om kandidaten te nomineren.
 
Hoe nomineer ik een kandidaat?

Stuur vóór 16 mei 2019 een e-mail met een onderbouwing van maximaal 500 woorden naar redactiebureau@ipe.com onder vermelding van Pensioen Pro Awards.
 
Desgewenst mag maximaal 1 pagina aan ondersteunend materiaal mee worden gestuurd.
 
Hoe worden de winnaars verkozen?
 
Een deskundige vakjury selecteert de winnaars in de verschillende categorieën, en een shortlist voor de Gouden Award voor ‘beste Nederlandse pensioenfonds’. Lezers van FD, en Pensioen Pro kiezen hieruit de winnaar.

Beoordelingscriteria

 
Gouden Awards
 
 • Beste Pensioenfonds van het jaar (publieksprijs) 
  De vakjury selecteert uit het totaal van alle inzendingen een shortlist van 3 kandidaten die zich ofwel in meerdere categorieën onderscheiden, ofwel op één of enkele punten sterk excelleren. Lezers van Pensioen Pro en het Financieele Dagblad en luisteraars van BNR kiezen hieruit een winnaar.
   
 • Uitzonderlijke bijdrage aan de sector 
  Toegekend aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de pensioensector en/of het pensioenstelsel, hetzij in het afgelopen jaar, hetzij over een langere periode (‘oeuvreprijs’).
 
Zilveren Awards
 
De onderscheidingen voor beste pensioenfonds groter dan/kleiner dan €5 mrd worden toegekend op basis van excellentie – bijvoorbeeld in beleid, performance, governance, communicatie, klantgerichtheid – in de peer groep van vergelijkbare fondsen.
 
Bronzen Awards
 
 • Responsible Investment/ESG Award 
  Deze prijs wordt toegekend aan maximaal twee kandidaten die op uitmuntende wijze ESG-factoren meewegen/integreren en een helder ESG-beleid voeren in strategie en beleggingspraktijk. 
   
 • Innovatieprijs 
  Met deze onderscheiding bieden we erkenning aan ‘thought leadership’ en een voortrekkersrol in een tijd van ingrijpende veranderingen en fundamentele vraagstellingen ten aanzien van het Nederlandse pensioenstelsel. In deze categorie worden maximaal twee kandidaten gehonoreerd.
   
 • Communicatie Award 
  Biedt erkenning aan maximaal twee kandidaten die zich onderscheiden met de meest navolgenswaardige en klantgerichte communicatie.
   
 • Vermogensbeheerprijs 
  Deze prijs wordt toegekend op grond van benadering/invulling van het vermogensbeheer die op voorbeeldige wijze beantwoordt aan de behoeften en doelstellingen van het fonds, bijvoorbeeld in termen van risico, rendement, kosten, transparantie, et cetera. (Wordt toegekend aan maximaal twee kandidaten).
   
 • Langetermijnbelegger van het jaar 
  Biedt erkenning voor beleggingsstrategieën met een langetermijnfocus die zowel een financieel als maatschappelijk rendement opleveren. (Wordt toegekend aan maximaal twee kandidaten).

Jury

Hedwig Peters werkt als extern bestuurder en is daarnaast ook bestuurslid van de Kring van Pensioenspecialisten. Zij werkt voor
SPOV en HaskoningDHV en is voorzitter van Rockwool en lid van de auditcommissie bij Beveiliging. Hiervoor heeft zij het Fiduciair Office voor Allianz Global Investors GmbH in Nederland opgezet. Peters zet zich in om pensioenfondsbesturen te versterken op gebied van balansmanagement, governance en asset management.
Martijn Euverman is sinds 2007 partner bij adviesbureau Sprenkels & Verschuren en adviseert beleggingscommissies van Nederlandse
pensioenfondsen. Euverman heeft een actuariële (AAG) en beleggingstechnische (CFA) achtergrond en heeft eerder gewerkt bij ABN
Amro, KPMG consulting en Watson Wyatt.
Jan Tamerus is actuaris AG en werkzaam bij PGGM. Tot voor kort was hij master actuariaat en ALM voor PGGM en PFZW. Hij schrijft nu aan zijn legacy, te weten ALM en defined ambition. In 2011 is Tamerus gepromoveerd op defined ambition. In 2012 was hij actuaris van het jaar. En in 2018 won hij de gouden Pensioen Pro Award voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de pensioensector.
Stefan Lundbergh is directeur van Cardano Insights en is non-executive board member van het Vierde Zweedse Nationale Pensioenfonds (AP4). In het verleden bekleedde hij verschillende posities bij Algemene Pensioen Groep (APG) en bij Skandia Life Insurance Company in Zweden. Lundbergh behaalde zijn PhD aan de Stockholm School of Economics.
Loranne van Lieshout werkt sinds 2006 als senior consultant bij Ortec Finance binnen de business unit Pensions & Insurance. Zij
is medeverantwoordelijk voor de Investment Consulting activiteiten en houdt zich bezig met het beleggingsbeleid en risicomanagement voor pensioenfondsen. Hiervoor heeft Van Lieshout gewerkt voor Aegon Asset Management en het Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven. Zij verzorgt regelmatig lezingen op het gebied van risicomanagement en beleggen voor pensioenfondsen en is actief in de VBA commissie risicomanagement.